ALGEMENE VOORWAARDEN MOTOMOVE MOTORTRANSPORT

Inhoudsopgave


 1. Vervoerscondities
 1. AVCM-condities
 2. Voertuigconditie
 3. Brandstof te vervoeren motorfiets
 4. Afmetingen voertuig
 5. Volgsystemen
 6. Koffers en bepakking
 7. Contactsleutel
 8. Alarmsysteem
 9. Helmen
 10. Ruiten, windschermen en opzetruitjes
 11. Dekking accessoires en bagage
 1. Laden en lossen
 1. Faciliteren locatie
 2. Bereikbaarheid
 3. Ruimte
 4. Ondergrond
 5. Afstand laad- en loslocatie
 6. Tijden van laden en lossen
 7. Vertragingen
 1. Opdrachtbevestiging en betaling
 1. Opdrachtbevestiging
 2. Betaling
 3. Opdracht middels derdengeldrekening
 1. Annulering
 1. Annuleringsvoorwaarden
 2. Overmacht
 1. Brandstofclausule
 1. Brandstoftoeslag
 2. Toeslagen tol en veerboten

1. Vervoerscondities

 1. MotoMove vervoert volgens AVCM-condities. Dit betekent dat MotoMove Motortransport. tijdens transport aansprakelijk is volgens de vermelde voorwaarden mits het te vervoeren object is zelf is verzekerd waarbij dekking bij vervoer door derden binnen de eigen polis valt. Dit is doorgaans bij motoren die all-risk / casco zijn verzekerd. MotoMove is aansprakelijk tot € 70.000 per voertuig. AVCM-condities zijn op te vragen via https://www.motomove.nl/wp-content/uploads/2018/05/6019-Algemene-Vervoercondities-Motorvoertuigen-A4-web.pdf;
 1. Het te vervoeren voertuig dient in goede conditie te zijn. Dit wilt zeggen vrij van modder of stenen die los kunnen komen tijdens transport. Als er onderdelen die tijdens het vervoer niet goed gemonteerd zijn en ten gevolge daarvan schade aan een ander voertuig veroorzaken, wordt de daaruit voortvloeiende schade verhaald op de eigenaar van het betreffende voertuig. Dit geldt ook voor schades ten gevolge van lekkages;
 1. Brandstoftanks mogen maximaal 50% gevuld zijn. Dit in verband met het uitzetten bij temperatuurverschillen en kans op eventuele lekkage;
 1. De motoren mogen een maximale hoogte vertegenwoordigen van ongeveer 135 cm (spiegels en koffers worden niet meegerekend). De motor wordt bij montage in het frame nog enkele centimeters in de vering getrokken. Het is in sommige gevallen noodzakelijk het kuipruitje dan wel de spiegels te demonteren. Indien dit noodzakelijk is zal MotoMove dit ordentelijk uitvoeren. Breedte inclusief koffers is maximaal 105 cm. Lengte maximaal 250cm. Grote motoren zoals een BMW GS Adventure of K1600 zijn geen probleem. INDIEN DE MATEN AFWIJKEN KAN ER ALLEEN IN OVERLEG WORDEN VERVOERD! Gewicht inclusief bagage maximaal 375kg;
 1. GPS-volgsystemen, trackers, AirTags, Tiles en andere systemen om de motoren of bagage te volgen tijdens het transport, zijn niet toegestaan. MotoMove behoudt het recht deze systemen bij constatering te verwijderen of onklaar te maken. Deze voorwaarden heeft betrekking op de veiligheid van uw motorfiets, onze lading en onze chauffeur;
 1. Afgezien van de zijkoffers, topkoffer en tanktas, kan er nog een grote (sport)tas van maximaal 60 liter met bagage worden meegegeven. Losse kleding, laarzen etc. dient in de koffers of tas te worden vervoerd. De tas dient voorzien te zijn van een label met naam en kenteken. Vuilniszakken, plastic draagzakken en harde reiskoffers zijn niet toegestaan. Indien de motor enkel is voorzien van zij- OF topkoffer(s) mag er een tas van 80 liter worden meegegeven. Bij een motor zonder enige koffers mag er een tas van 100 liter worden meegegeven. Tassen groter dan bovengenoemde inhoud mogen worden meegegeven tegen meerprijs van € 25,00 incl. BTW per tas (maximaal 100 liter). Top- en zijkoffers mogen afgesloten zijn, maar dienen in alle gevallen van de motor af te nemen te zijn;
 1. De contactsleutel moet tijdens transport bij de motorfiets aanwezig zijn;
 1. Het alarm moet volledig uitgeschakeld zijn of in transportmodus staan;
 1. Helmen mogen buiten de koffers of sporttas worden vervoerd. U dient zelf te zorgen voor een beschermhoes. De helm dient klemvast aan de motor te worden gemonteerd, bij voorkeur met een elastisch bagagenet. MotoMove is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan helmen die los worden meegegeven;
 1. Opzetruitjes moeten gedemonteerd zijn. Indien deze opzetruitjes door ons moeten worden gedemonteerd brengen wij € 15,00 incl. BTW per ruitje in rekening. Standaard ruitjes / windschermen mogen gemonteerd blijven maar moeten in de laagste positie staan indien verstelbaar;
 1. Onder de aansprakelijkheid van MotoMove valt enkel het te vervoeren voertuig inclusief gemonteerde koffers. Bagage of accessoires zoals navigatiesystemen vallen hier niet onder.

2. Laden en Lossen

 1. De locatie van laden en lossen dient door de klant te worden gefaciliteerd;
 1. De locatie moet bereikbaar zijn met een vrachtwagen met een lengte van 17 meter, een hoogte van 4 meter en breedte van 2,5 meter, gewicht van 40.000 kg en asdruk van 10.000kg;
 1. Er moet voldoende ruimte te zijn. Dit betekent ten minste 300 vierkante meter afgesloten ruimte van tenminste 10 x 30 meter waarbij rust is om vrij en veilig te kunnen werken;
 1. De ondergrond dient volledig verhard en vlak te zijn en geasfalteerd / bestraat;
 1. Motoren worden door ons direct aan de vrachtwagen gelost tenzij anders overeengekomen. Dit wilt zeggen dat de motoren niet door ons naar andere, verder gelegen locaties wordt gereden dan binnen 20 meter van de vrachtwagen;
 1. Tijden van het laden en lossen worden mede bepaald aan de hand van zonsopgang en zonsondergang. Bij duisternis kunnen er geen laad- en losactiviteiten plaatsvinden. Dit betekent dat motoren ten vroegste kunnen klaarstaan 3 uren na zonsopkomst. Bij het laden moeten alle motoren zijn ingeleverd uiterlijk 4 uur voor zonsondergang. Indien de motoren niet 4 uur voor plaatselijke zonsondergangtijd zijn aangeleverd wordt er €300,00 in rekening gebracht en vervalt de dekking van verzekering. Dit is een voorschrift van de verzekeraar. 
 2. Indien opdrachtgever de afgesproken data en tijden niet naleeft, zal MotoMove het recht behouden de kosten die hiermee samenhangen door te belasten. Per voertuig bedragen de kosten € 57,50 ex. 21% BTW per aangevangen half uur vanaf het afgesproken tijdstip van inleveren. Mochten er nog andere extra kosten voortvloeien uit deze vertraging zoals vluchten of rederijkosten dan worden deze doorbelast met een administratieve toeslag van € 45,00 ex. 21% BTW.

3. Opdrachtbevestiging en betaling

 1. Een opdracht is definitief indien deze door de opdrachtgever schriftelijk, mondeling of per e-mail is bevestigd. MotoMove dient een opdrachtbevestiging per post of per mail te verstrekken na de door de klant bevestigde opdracht;
 1. Tenzij anders overeengekomen volgt op de bevestiging een factuur ter aanbetaling van 30% van de afgesproken transportprijs. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Uiterlijk 14 dagen voor het uitvoeren van de opdracht volgt een factuur met het restant van de transportprijs welke uiterlijk 2 dagen voor de afgesproken laaddatum voor vertrek naar de bestemming moet te zijn voldaan.
 1. Indien er een boeking gedaan is middels de website (www.motomove.nl) en de betaling geschiedt via een derdengeldrekening, wordt de opdracht na betaling beschouwd als zijnde definitief en is het de verplichting van MotoMove hiervoor een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever te verstrekken middels post dan wel e-mail. Indien de opdrachtgever de definitieve opdracht verzoekt te annuleren gelden de hierboven vermelde regels voor het storneren van de betaling door MotoMove voor de volledige opdracht. De stornering van het restant dat na aftrek van de bovenstaande vermeldingen overblijft, dient door MotoMove binnen 14 dagen te geschieden.

4. Annulering

 1. Bij annulering is de afzender/opdrachtgever de onderstaande percentages van de tariefsom verschuldigd afhankelijk van het moment van de annulering t.o.v. de vertrekdatum. Annulering van de opdracht door de afzender/opdrachtgever dient schriftelijk bevestigd te worden. De datum van gemaakte afspraak geldt als meldingsdatum van de annulering.
 1. Binnen 6 dagen voor uit te voeren opdracht 100 % van de tariefsom;
 2. Bij 4 weken voor uit te voeren opdracht 70 % van de tariefsom;
 3. Bij 6 weken voor uit te voeren opdracht 60 % van de tariefsom;
 4. Bij 8 weken of meer voor uit te voeren opdracht 50 % van de tariefsom;
 1. Indien door overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden een bevestigde opdracht geen doorgang kan vinden, zal MotoMove de opdrachtgever hier tijdig en binnen redelijke termijn van op de hoogte stellen. Voor overmacht gelden de condities genoemd in het Europese CMR-verdrag.

5. Brandstofclausule

 1. Bij hoge fluctuaties in de brandstofprijzen kunnen wij een toeslag berekenen. Indien de brandstofprijzen meer dan 20% stijgen t.o.v. het moment waarop de transportprijs is afgegeven berekenen wij 4% van de aangeboden prijs door per 10% dat de prijs is verhoogd bovenop het startpunt van de verhoging van 20%. Als indexering houden wij de brandstofprijzen aan vermeld bij Evo Fenedex: https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs
 1. Indien er bij wegentax of tol een verhoging van meer dan 10% voordoet ten opzichte van de datum van de afgegeven transportprijs behoudt MotoMove het recht dit door te berekenen bij de eindfactuur. Dit geldt tevens voor brandstof- en bunkertoeslag door rederijen.