MotoMove vervoert volgens AVCM-condities. Dit betekent dat uw voertuig tijdens transport verzekerd is volgens de vermelde voorwaarden mits het te vervoeren object zelf is verzekerd waarbij dekking bij vervoer door derden binnen de eigen polis valt. Dit is doorgaans bij motoren die all-risk / casco zijn verzekerd. Dekking tot € 70.000 per voertuig zonder eigen risico.

 

Het te vervoeren voertuig dient in goede conditie te zijn. Dit wilt zeggen vrij van modder of stenen die los kunnen komen tijdens transport. Als er onderdelen die tijdens het vervoer niet goed gemonteerd zijn en ten gevolge daarvan schade aan een ander voertuig veroorzaken, wordt de daaruit voortvloeiende schade verhaald op de eigenaar van het betreffende voertuig. Dit geldt ook voor schades ten gevolge van lekkages. Branstoftanks mogen maximaal 50% gevuld zijn.

De motoren mogen een maximale hoogte vertegenwoordigen van ongeveer 135 cm (spiegels en koffers worden niet meegerekend). De motor wordt bij montage in het frame nog enklee centimeters in de vering getrokken. Het is in sommige gevallen noodzakelijk het kuipruitje danwel de spiegels te demonteren. Breedte inclusief koffers is maximaal 105 cm. Lengte maximaal 245. Extra bagage kan worden meegenomen mits deze binnen de afmetingen van het frame passen. Grote motoren zoals een BMW GS Adventure of K1600 zijn geen probleem. INDIEN DE MATEN AFWIJKEN KAN ER ALLEEN IN OVERLEG WORDEN VERVOERD!

Bij het laden en lossen dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:

  • De locatie van laden en lossen dient door de klant te worden verzorgd;
  • De locatie moet bereikbaar zijn met een vrachtwagen met een lengte van 17 meter, een hoogte van 4 meter en breedte van 2,5 meter;
  • Er moet voldoende ruimte te zijn. Dit betekent tenminste 300 vierkante meter waarbij rust is om vrij en veilig te kunnen werken;
  • De ondergrond dient volledig vlak te zijn en bij voorkeur geasfalteerd;
  • Bij groepen van 14 of meer motoren moet er iemand van de organisatie aanwezig zijn ter assistentie tenzij anders overeengekomen;
  • Tijden van het laden en lossen worden mede bepaald aan de hand van zonsopgang en zonsondergang. Bij duisternis kunnen er geen laad- en losactiviteiten plaatsvinden.

Bij annulering is de afzender/opdrachtgever de onderstaande percentages van de tariefsom verschuldigd afhankelijk van het moment van de annulering t.o.v. de vertrekdatum. Annulering van de opdracht door de afzender/opdrachtgever dient schriftelijk bevestigd te worden.

De datum van gemaakte afspraak geldt als meldingsdatum van de annulering.

  • Binnen 6 dagen voor uit te voeren opdracht 100 % van de tariefsom
  • Bij 4 weken voor uit te voeren opdracht 70 % van de tariefsom
  • Bij 6 weken voor uit te voeren opdracht 60 % van de tariefsom
  • Bij 8 weken of meer voor uit te voeren opdracht 50 % van de tariefsom

Indien er een boeking gedaan is middels de website (www.motomove.nl) en de betaling geschiedt via een derdengeldrekening, wordt de opdracht na betaling beschouwd als zijnde definitief en is het de verplichting van MotoMove hiervoor een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever te verstrekken middels post dan wel e-mail. Indien de opdrachtgever de definitieve opdracht verzoekt te annuleren gelden de hierboven vermelde regels voor het storneren van de betaling door MotoMove voor de volledige opdracht. De stornering van het restant dat na aftrek van de bovenstaande vermeldingen overblijft, dient door MotoMove binnen 14 dagen te geschieden.

Voor ieder transport is een minimum aantal deelnemers vereist en MotoMove behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers voor het transport de opdracht te annuleren. In dit geval zal MotoMove de opdrachtgever hier tijdig en binnen de redelijke termijn van 5 weken van op de hoogte stellen en bij reeds voldane betaling van de opdracht door de opdrachtgever, het betaalde bedrag terug storten binnen 14 dagen na kennisgeving van het annuleren van de opdracht.

Indien door overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden een bevestigde opdracht geen doorgang kan vinden, zal MotoMove de opdrachtgever hier tijdig en binnen redelijke termijn van op de hoogte stellen en bij reeds voldane betaling van de opdracht door de opdrachtgever, het betaalde bedrag terug storten binnen 14 dagen na kennisgeving van het annuleren van de opdracht.